Una revista militar en Guaqui

1

Una revista militar en Guaqui

2

1 Carlos Valenti  
2 Carlos Valenti  
3 10/08/1906  
4 Bolivie. Guaqui  

3

       

4

Contacts