Entrée du paquebot Victoria dans le port de Jersey

1

Entrée du paquebot Victoria dans le port de Jersey

MEL 1899-02


Steamer Entering the Harbor of Jersey

MEL 1905-A

2

1 Méliès 202
 
2 Georges Méliès  
3 1899-< 07/11/1899 20m/65ft
4 Grande-Bretagne, Jersey  

3

07/11/1899 EspagneBarcelone González, Ricart y Compª  Entrada del Paquevoc Victoria
 

González, Ricart y Compª
Barcelone 7 de Noviembre de 1899
Sr. D. Eduardo Gimeno
Id. à 71 pts                  Entrada del Paquevoc Victoria [...]


Filmoteca Española, MAR/03/116

4

Contacts